Wandelen en genieten op het Eiland van Brienenoord

 

In de Nieuwe Maas bij Rotterdam ligt het Eiland van Brienenoord. Een paradijsje voor wandelaars en rustzoekers.

 

Eiland
van
Brienenoord

Wonen in Rotterdamse wijken
Wolkenkrabbers in Rotterdam
Het Stationskwartier in Rotterdam, Sorry, Centraal District Rotterdam
Werving en Selectie. Werken in de IT
Stadsinitiatieven in Rotterdam
Wat is jouw favoriete Stadsinitiatief
Rotterdam als zeppelinhaven
Rotterdam cruisestad van de toekomst
Antieke zwarte marmeren schouwen
 

Het Eiland van Brienenoord, een oase van rust in de Nieuwe Maas bij Rotterdam
In de luwte van het Feyenoordstadion en de Van Brienenoordbrug ligt het Eiland van Brienenoord. Hier bevindt zich een schat aan wilde fruitbomen zoals kerspruim, sleedoorn, appelbomen, perenbomen, zoete kers, Europese vogelkers, meidoorn en vlier. Dit soortenrijke hardhoutbos kent rijke overgangen naar oud en weelderig wilgenvloedbos. Hier barst het van de Sperwers, Boomvalken, Groene Spechten, IJsvogels, Nachtegalen, Gekraagde Roodstaarten, Grauwe Vliegenvangers en Matkoppen broeden of verblijven er regelmatig. In de lente, zomer en herfst vindt u er een kleine kudde Schotse Hooglanders die de groenverzorging op zich nemen. Ze eten dan veel brandnetels, bramen, boomblaadjes en twijgen en maken een netwerk van kleine, spannende paadjes in het bos. 's Winters is er te weinig te eten voor deze runderen en verblijven ze elders - Bron: ark.eu


 

Eiland van Brienenoord
Het Eiland van Brienenoord aan de Hoendiep in Rotterdam wordt tijdelijk beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. Het eiland is vrij te bezoeken. Honden zijn aangelijnd toegestaan. Tot ziens op het Eiland van Brienenoord.

Eiland van Brienenoord

Het Eiland van Brienenoord is een eiland in een buitenbocht van de Nieuwe Maas bij Oud-IJsselmonde. Het eiland is aan het begin van de 19e eeuw door verslibbing van een zandplaat ontstaan en is 21 hectare groot. Het dankt zijn naam aan baron Van Brienen van de Grote Lindt, die het eiland in 1847 kocht. Tevens verwierf Van Brienen het recht op diepvisserij op steur en zalm tussen Bolnes en de Leuvehaven. Destijds had het tegenover IJsselmonde gelegen Kralingseveer de grootste zalmafslag van Nederland. In 1880 alleen al werden er 100.000 zalmen gevangen.

In 1904 werd het Eiland van Brienenoord Rotterdams grondgebied. In de jaren dertig kwamen hier de clubhuizen Arend en Zeemeeuw voor de jeugd van Rotterdam-Zuid. Het eiland was tot de Tweede Wereldoorlog bebost. De Duitse bezetter rooide dit bos echter om de boomstammen te gebruiken als 'asperges' (in de grond geplaatste palen tegen het landen van vliegtuigen). De restanten van het bos verdwenen in de hongerwinter in Rotterdamse kachels. Sinds 1943 zijn er volkstuinen op het eiland. Op het westelijk deel van het eiland zijn in de jaren zestig de tunnelelementen voor de riviertunnel van de Rotterdamse metro gebouwd. Het speciaal gebouwde dok ligt er nog. Op de oostpunt van het eiland staan sinds 1965 drie pijlers van de Van Brienenoordbrug. In 1990 werd de brug naar het westen toe verbreed.

Na 1945 werd er op het eiland en in de omgeving naar aardolie geboord, (wat aan de Stadionweg zelfs een heuse spuiter veroorzaakte). De met Ja-knikkers opgepomte olie werd opgeslagen in tanks op de oostelijke punt en daarvandaan vervoerd naar de raffinaderijen in Pernis.

Sinds juni 2000 grazen er Schotse Hooglanders op het eiland ter bevordering van een natuurlijke landschapsontwikkeling. Dit was een gemeenschappelijk project van de gemeente en het Wereld Natuur Fonds Nederland. Sinds 2003 wordt het Eiland van Brienenoord beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. Sinds 1999 bestaan er plannen voor een conferentieoord met een hotel van 70 meter hoog op de westpunt (met een parkeergarage in het voormalige bouwdok), maar een besluit hierover is wegens grote weerstand onder de bevolking van met name IJsselmonde al diverse malen uitgesteld.
Uit Wikipedia

Natuur, hotel en appartementen op Eiland van Brienenoord
14-02-2002
Op de westpunt van het Eiland van Brienenoord in Rotterdam-IJsselmonde komt een conferentiehotel voor de zakelijke markt van 70 meter hoog met 180 kamers en 55 appartementen. Onder het gebouw, in een gedeelte van het voormalig bouwdok, komt een parkeergarage. Ook wordt een nieuwe brug naar de westpunt van het eiland aangelegd.

Het hoogwaardige hotelconferentieoord, met daarboven de appartementen, biedt uitzicht op de skyline van Rotterdam en is een ontwerp van de Japanse architect Fumi Hoshino. Het conferentiehotel komt tegemoet aan de vraag naar dergelijke faciliteiten in de regio. Dit staat in de uitgewerkte plannen voor het eiland die vandaag zijn gepresenteerd door Karel Jungheim, portefeuillehouder van de deelgemeente IJsselmonde, Hans Kombrink, wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken en Otbert de Jong van Ballast Nedam
Ontwikkelingsmaatschappij.

De plannen zijn een uitwerking van de ontwikkelingsvisie voor het Eiland van Brienenoord die begin 1999 is gepresenteerd. De visie, die is gebaseerd op de toekomstvisie 2030 voor Rotterdam-Zuid, heeft als uitgangspunt een hotelconferentieoord omgeven door bijzondere natuur. Een groen eiland van Brienenoord is ook opgenomen in de ontwikkelingsvisie IJsselmonde. De natuurontwikkeling gaat uit van een vloedbos en het ontwikkelen van de ecologische waarden, zoals het bestaande loofbos. Over de ontwikkeling van de natuurfunctie en het beheer van het eiland zijn de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Ijsselmonde in gesprek met het Zuid-Hollands Landschap. De volkstuinen en het clubhuis De Arend en Zeemeeuw blijven bestaan. Voor bezoekers over water heeft de gemeente op het eiland inmiddels een steiger aangelegd.

Voor het eiland van Brienenoord zal een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Hierin staan de kaders voor de bebouwing en de natuurontwikkeling Vooruitlopend op een definitief bestemmingsplan zijn voor de nieuwe brug en het hotel- en wooncomplex vrijstellingsaanvragen ingediend (artikel 19 procedure). Begin 2003 kan met de bouw van de brug worden begonnen. Ook de bouw van het hotel en de appartementen kan in dat jaar starten. Bron: Gemeente Rotterdam

En tot slot voor het opleuken van uw wandeling op het Eiland van Brienenoord:

Wat wil jij weten over eten en drinken

Na de schroefdop nu Wijn in blik.

Slow Food, een beweging. Slow Life, de levenshouding.

Catering, partycatering of bedrijfscatering in Rotterdam en wijde omgeving. 010catering